Integrale bezoeken voor een schoon, heel en veilig buitengebied

Om te zorgen voor een schoon, heel en veilig buitengebied is samenwerken belangrijk. Daarom bezochten onze collega’s samen met collega’s van gemeente Culemborg, politie, brandweer en andere partijen onlangs bewoners en ondernemers in het buitengebied van gemeente Culemborg. Het doel van deze bezoeken was om bewustwording te creëren op het gebied van ondermijning en om de meldingsbereidheid te vergroten. Er werden gesprekken gevoerd en flyers uitgedeeld met informatie en belangrijke telefoonnummers. Ook werden bij een aantal locaties en ondernemers controles uitgevoerd. Om zo inzicht te krijgen in het gebruik van panden, terreinen en het buitengebied.

Bewustwording

Het gesprek aangaan is nodig om de bewustwording van ondermijning te vergroten bij de bewoners en ondernemers. Deze gesprekken zijn ook om informatie bij bewoners en ondernemers op te halen. Ongewenste praktijken en criminele activiteiten komen ook in onze regio voor.

Controles

De integrale controles geven inzicht in het gebruik over de panden, terreinen en het buitengebied. Tijdens de controles werd onder andere gekeken naar de bestemming van de panden en milieuactiviteiten. Komen deze overeen met de afspraken die wettelijk zijn vastgelegd? Worden de brandveiligheidsvoorschriften en bouwvoorschriften in het kader van veiligheid en gezondheid nageleefd? Is er sprake van misbruik van wet- en regelgeving en het plegen van strafbare feiten?