Invloed coronamaatregelen op ons werk en wat u daarvan merkt

Onze organisatie staat voor een veilig en duurzaam Rivierenland. Om die reden geven wij nu ook gehoor aan de richtlijnen van het RIVM rondom het Coronavirus, voor u en de omgeving. Vanaf 16 maart werken de medewerkers vanuit huis en vanaf 23 maart is ons kantoor gesloten.

Hoe kunt u ons bereiken?

Tot 15:00 uur kunt u  telefonisch contact opnemen  via T: 0344-579 314. Wij zijn de hele dag te bereiken via E: info@odrivierenland.nl. Wilt u na 15:00 uur graag telefonisch contact stuurt u dan een e-mail naar info@odrivierenland.nl en zet daarin het telefoonnummer waarop u te bereiken bent, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Locatiebezoek

Regelmatig voeren wij bouwcontroles uit en controles die invloed hebben op het milieu. Om de controles uit te voeren gaan onze medewerkers veel langs op locatie. Heeft u een afspraak met een van onze medewerkers voor een controle of locatiebezoek? Dan zullen onze medewerkers voordat zij langs komen telefonisch contact met u opnemen. Zij nemen een aantal vragen met u door en op basis van de antwoorden bepalen zij samen met u of het verstandig is om langs te komen of een nieuwe afspraak te maken. Vragen die zij u zullen stellen zijn:

  • Is er bij u of iemand die aanwezig die klachten heeft zoals, neusverkoudheid, hoesten of keelpijn?
  • Zijn er bij u op de locatie kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) aanwezig?

Het kan ook zijn dat onze eigen medewerker een van bovenstaande klachten heeft en in dat geval zal hij/zij niet langskomen en een nieuwe afspraak met u maken.

Vergunningen verlenen

We verwachten dat het verlenen van vergunningen voor een groot deel door kan  gaan. Op het moment dat dit niet mogelijk lijkt zullen wij u hier tijdig over informeren via e-mail en telefoon.  Ook zullen wij dan aangeven welke vervolgstappen we voorstellen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen en zo min mogelijk vertraging op te lopen in het proces.

Blijf op de hoogte via onze website

Dagelijks houden wij de informatie vanuit het RIVM in de gaten en zullen indien nodig onze werkprocessen aanpassen. Op onze website zullen wij aangeven als wij maatregelen nemen die impact hebben op het werk dat wij verrichten voor inwoners en bedrijven. Houd deze website dus in de gaten.

Wij wensen alle inwoners en bedrijven in Rivierenland veel sterkte toe bij het beperken van de gevolgen van het Coronavirus.