Kennisgeving

Met verdriet geven wij jullie kennis van het overlijden van onze gewaardeerde collega, Otto Hegeman. Binnen Team Ketentoezicht bekend als regisseur en projectleider asbest, trekker van het Gelders Asbest Interventie Team, lid van de werkkamer asbest, landelijk gewaardeerd specialist en bovenal een mooi mens.

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit grote verlies.