Nieuwsbrief 'Natuur in de Omgevingswet'

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt alle wetten samen die gaan over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen; de leefomgeving. Deze moet veilig en gezond zijn. De Wet natuurbescherming is voortaan ook opgenomen in de Omgevingswet. De regels zelf zijn niet veranderd, maar staan op verschillende plaatsen in de Omgevingswet en in de verschillende Amvb’s. Wilt u weten wat er is veranderd en waar u bepaalde informatie kunt vinden in de Omgevingswet? In de nieuwsbrief ‘Natuur in de Omgevingswet’ hebben wij de veranderingen op een rijtje gezet.