Nieuwsbrief Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het zover! De Omgevingswet gaat in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt alle wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat we buiten zien, horen en ruiken. Alle regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, die gaan over fysieke leefomgeving, vallen onder deze wet. De wet heeft als doel om onze leefomgeving te verbeteren. Deze moet veilig en gezond zijn. Vanaf 1 januari 2024 verandert er dus best veel. Wat er allemaal verandert en hoe wij dat aanpakken samen met onze partners, leest u in onze nieuwsbrief Omgevingswet. Een speciale editie van onze nieuwsbrief die alleen maar gaat over de Omgevingswet en de Wkb. Want ook deze wet gaat in.