ODR Nieuwsbrief oktober 2022

Onze nieuwsbrief is weer uit. In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over de invoering van de Omgevingswet en de Wkb, de uitbreiding van flitsvergunningen en de positieve resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek. Ook stellen we ons algemeen bestuur (AB) aan u voor. Wij zijn namelijk een gemeenschappelijke regeling waarin 8 gemeenten in Rivierenland en de provincie Gelderland deelnemen en samenwerken. Deze deelnemers zijn eigenaar en opdrachtgever en vormen het bestuur van onze organisatie. Elke deelnemer wijst een lid voor dit AB aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de gemeenten opnieuw bepaald welke wethouder deelneemt in het AB. In deze nieuwsbrief stellen wij hen aan u voor.