Omgevingsdienst NL geeft advies over aanpak uitstoot asfaltcentrales

Omgevingsdienst NL heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van benzeen en PAK door asfaltcentrales. Aanleiding was de maatschappelijke onrust, ontstaan na berichtgeving in de media over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltcentrales.

Het adviesrapport, waarin de bevindingen zijn opgenomen, is tot stand gekomen na overleg met de gemeenten Den Bosch en Bergen op Zoom en het ministerie van IenW. Omgevingsdienst NL levert hiermee een bijdrage aan een landelijke uniforme VTH-aanpak van asfaltcentrales.

Lees hier meer over de bevindingen en aanbevelingen.