Omgevingswet - Samenwerken met ketenpartners

De Omgevingswet vraagt om een meer samenwerking tussen ketenpartners bij de beoordeling van initiatieven. Wanneer moet een ketenpartners betrokken worden bij de beoordeling van initiatieven? Over deze vraag bogen zich afgelopen jaar de ODR, ODRN, GGD Gelderland-Zuid en VRGZ.

Het resultaat is een set criteria die aangeeft in welke situaties GGD Gelderland-Zuid en VRGZ betrokken worden bij de beoordeling van initiatieven die niet in het omgevingsplan van de gemeente passen (buitenplanse afwijkingen). De criteria kunnen gemeenten en vergunningverleners gebruiken in hun werk. Naast de genoemde partners zullen we ook met andere overheden zoals Provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat in gesprek gaan en hun criteria toevoegen. Het is de bedoeling dat de set criteria zo steeds verder verbreedt.

De komende tijd wordt er ervaring opgedaan door met de nieuwe criteria. Na een half jaar evalueren we hoe dit loopt en stellen we als daar aanleiding toe is de criteria bij.