Positieve ervaringen met veldcontroles milieu op bedrijventerreinen

Sinds een paar jaar doen wij voor de 8 gemeenten in onze regio vrije veldcontroles. We doen deze controles o.a. bij bedrijven die gevestigd zijn op een bedrijventerrein en die nog niet in ons bestand met milieu bedrijven staan. We gaan dan persoonlijk langs en informeren de bedrijven over de milieu regels. Wij merken dat bedrijven dit waarderen.

Melding Activiteitenbesluit

Sommige bedrijven met milieu belastende activiteiten moeten een milieu melding doen. Dit staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan regels voor bedrijven per soort milieubelastende activiteit en per soort milieubelasting. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan een bedrijf nagaan welke voorschriften het Activiteitenbesluit stelt aan zijn activiteiten. Er zijn ondernemers die dit niet weten en dus geen melding hebben gedaan. Daardoor zijn zij ook niet bekend bij ons.

Hulp en advies

Als tijdens de controle blijkt dat het bedrijf geen melding heeft gedaan maar dit wel moet doen, dan informeren wij de ondernemer over de wet- en regelgeving. Hiervoor gebruiken wij een speciale flyer met uitleg. Deze bedrijven krijgen dan de tijd om de melding alsnog te doen. Als de ondernemer er niet uit komt, dan helpt één van onze vergunningverleners milieu met het indienen van de melding. Zo zorgen we er samen voor dat de bedrijven bekend en gemeld zijn. Als het bedrijf eenmaal gemeld is, dan gaan we er later nog eens langs om te kijken hoe het gaat. Dat is het reguliere toezicht. Zo zorgen we samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in Rivierenland!

Positieve ervaringen

Wij hebben positieve ervaringen met deze controles. Wij merken dat veel bedrijven open staan voor een gesprek. Vaak weten ondernemers niet dat zij een melding Activiteitenbesluit moeten doen. Zij waarderen het dat we langs komen, uitleg geven en een flyer met informatie uitdelen. Zo weten zij wat er van hen wordt verwacht. Soms komen we ook bij bedrijven met gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan gestapelde gasflessen in een niet brandwerende opslagkast. Dan leggen we de ondernemer uit welke risico’s er zijn en welke maatregelen hij moet nemen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de melding Activiteitenbesluit? U vindt veel informatie op de website van Kenniscentrum InfoMil en in onze flyer. Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze vergunningverleners milieu, telefoon 0344-579314.