Raadsbijeenkomst 8 april 2024

Wat kenmerkt onze regio? Dat is één van de vragen die centraal stond tijdens de raadsinformatiebijeenkomst die wij maandag 8 april mochten organiseren voor de gemeenten in regio Rivierenland.

Via een interactieve sessie werden de aanwezigen uitgedaagd om mee te denken over de kenmerken van onze regio, de ontwikkelingen waar we als regio mee te maken hebben en de waarden die ODR moet bewaren. Met de overgang naar de Omgevingswet en de invoering van de Wkb hebben wij een grote transitie doorstaan die van invloed is op het werk wat we doen en onze rol op het gebied van VTH (vergunning, toezicht, handhaving). Landelijke en ook regionale ontwikkelingen dwingen ons om te kijken naar onze rol en de positie in de toekomst. Om de juiste richting te bepalen, is de inbreng van onze eigenaren, de gemeenten in regio Rivierenland, van groot belang. Daarom zijn de gemeenteraadsleden tijdens deze bijeenkomst meegenomen in deze ontwikkelingen en werden zij uitgenodigd mee te denken over die toekomstige lijn.

De regio kenmerkt zich door rivieren, landelijk gebied en fruit. Maar ook termen als nuchter, open en eenheid werden genoemd. Een mooie omschrijving van ons gebied. Relevante ontwikkelingen, specifiek voor ODR, zijn vooral gericht op milieu, natuur en de omgevingswet. Dit zijn ook onze kerntaken. En de gemeenten verwachten daarbij van ons dat wij klantgericht, efficiënt en effectief zijn. Een kennisinstituut dat hen ontzorgt. Voor ons als ODR is dit hele mooie en waardevolle input voor de koers waarin wij ons verder ontwikkelen

Ook werd tijdens deze avond teruggeblikt op 3 maanden Omgevingswet. Hoe gaat het nu eigenlijk? De projectleider Omgevingswet deelde wat feiten en cijfers. Daarna werd een panel, bestaande uit adviseurs van ODR en de gemeente West Betuwe, ondervraagd door directeur Gerard Vlekke en door de aanwezigen. De belangrijkste conclusie: het gaat best goed!