Robuuste aanpak stikstof

Al meer dan een jaar beheerst stikstof het nieuws. De politieke onrust rond het Programma Aanpak Stikstof maakte duidelijk dat het dossier stikstof ook voor ODR groter en groter werd. Tijd voor een ‘dedicated’ aanpak: met Rutger Vloet stelden we een projectleider stikstof aan en ‘Team Geo’ ging aan de slag met een stikstofkaart.

“Stikstof gaat nooit meer weg”, weet Rutger. “Daar moeten we mee leren leven, het hoort bij ons werk net als geluid en bodemkwaliteit. We moeten het dus meenemen in ons VTH-proces. Samen met de acht gemeenten en ons projectteam heb ik gekeken naar het werkproces rondom stikstof. Hebben we bijvoorbeeld voldoende kennis in huis? Kunnen we ons werk goed doen?”

Werkproces

Stikstof is het afgelopen jaar ingebed in het werkproces van ODR. “Het staat in onze handboeken en brochures en in het stroomschema vergunningverlening. En natuurlijk is de stikstofkaart ontwikkeld. Die draagt bij aan de informatievoorziening richting gemeenten en helpt tijdens de vergunningverlening, maar daar kan Boudewijn veel meer over vertellen!”

Sneller en preciezer

Boudewijn is adviseur externe veiligheid en specialiseerde zich de afgelopen jaren in het thema geo-informatie. Met digitale kaarten geeft hij betekenis aan diverse data. “Ik zag dat dat in mijn vakgebied steeds belangrijker werd.” Stikstof zorgt ervoor dat grote projecten stil worden gelegd en bouwplannen niet door kunnen gaan. Soms ligt het echter genuanceerder. “Door complexe materie op een digitale kaart in beeld te brengen, kan sneller en preciezer ingeschat worden of stikstof een
probleem is in een vergunningstraject. Ook kan de kaart gebruikt worden om analyses uit te voeren: zo kan snel in beeld worden gebracht welke bedrijven met een hoge ammoniakemissie bij Natura2000 gebieden liggen.”

Eigen data

‘Team Geo’ is uitgegaan van een geoviewer die ze al eerder hadden gemaakt. “Naar voorbeeld van bestaande stikstofkaarten hebben we daar nieuwe functies en data (van het RIVM en van onszelf) in verwerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld per bedrijf verwerkt wat het energieverbruik is, hoeveel dieren er zijn en wat de ammoniak-emissie is. De kaart is de afgelopen maanden doorontwikkeld, in de praktijk met collega’s gefinetuned en nu bijna klaar voor gebruik. Learning by doing. Een gaaf proces!”