Omgevingsdienst Rivierenland

Wat kunt u als ondernemer doen voor tijdelijke initiatieven tijdens de coronapandemie/1,5 meter samenleving?

4 januari 2021

Neem contact op
Bent u ondernemer in Neder-Betuwe en West Maas en Waal en aan het kijken hoe u uw processen tijdelijk aan kan passen om te voldoen aan de richtlijnen van de 1,5 meter samenleving? Wij helpen u graag op weg. Net als u en de gemeente willen wij dat u zo snel mogelijk op een verantwoorde manier aan de slag kan. Daarom hebben wij samen met de gemeenten tijdelijke maatwerkoplossingen bedacht.

Wilt u weten of uw specifieke wensen wel of niet uitvoerbaar zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0344-579 314 of stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl.
Vermeld bij uw contact alstublieft dat u belt of een e-mail stuurt voor de 1,5 meter maatregelen, in welke gemeente u woont en wat uw wensen precies zijn.

Levert u vooraf informatie aan, dan kunnen wij u sneller helpen
Om u snel te kunnen helpen hebben we een aantal zaken van u nodig:
– Situatietekening op schaal voorzien van maatvoering (waar komt de tent/bouwwerk te staan, afstanden tot gevel gebouwen ook van de buren en/of perceelgrenzen, straat etc.).
– Bij plaatsing tegen de gevel graag ook een foto van de gevel waartegen deze wordt geplaatst toevoegen.
– Hoogte van de tent/bouwwerk, foto’s indien beschikbaar.
– Verankering (hoe zit de tent/bouwwerk vast, zodat hij niet de straat overwaait).
– Gegevens van de leverancier van de tent m.b.t. brandklasse tentdoek etc.
– Plattegrond waarop de wanden, ramen en deuren staan. Bij een dichte tent/bouwwerk, als hier gegevens over zijn, de noodvoorzieningen zoals blusmiddelen en nooduitgang bordjes.
– Functie van de tent/bouwwerk. Waarvoor gaat deze worden gebruikt?
– Staat het op gemeentegrond of eigen perceel?
– Gaan er parkeerplaatsen verloren? Zo ja hoeveel?
– Maximaal aantal personen.
– Is er verwarming aanwezig? Zo ja om wat voor een soort verwarming gaat het?

Dit kunt u nu al zelf doen
Hieronder vindt u een paar tips, die u zelf al kunt oppakken, om uw organisatie goed en veilig in te richten voor de 1,5 meter samenleving.
• Overleg vooraf met de eigenaar van de grond als u bijvoorbeeld het terras of bedrijf wilt uitbreiden.
• Bespreek de plannen met de buren/ buurt. Of het nu gaat om ruimere openingstijden, groter terras, buitensportlessen etc. het is handig dit vooraf kenbaar te maken.
• Bij herplaatsing van voorwerpen zorg ervoor dat de vluchtwegen en bluswatervoorzieningen (ook van de buren) vrij blijven.
• Zorg voor een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten.
• Houd rekening met de parkeerbehoefte van klanten, maar ook van de omgeving.
• Pas de (ontruimings)plannen aan naar de nieuwe situatie, oefen ermee en breng BHV-medewerkers hiervan op de hoogte.