Omgevingsdienst Rivierenland

Spuitzones

In regio Rivierenland worden veel gewassen bespoten. Op het moment dat er in dit soort gebieden woningen gebouwd worden of een nieuwe boomgaard wordt gerealiseerd is het belangrijk te kijken naar de zogenoemde spuitzones. De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel dat in deze zones op de grond of in de lucht terecht kan komen (drift) kan van invloed zijn op de volksgezondheid.

Fruittelers zijn zich niet altijd bewust van de eisen over spuitzones. Dit geldt ook voor mensen die een nieuwe woning bouwen of betrekken in de buurt van een boomgaard. Team Advies kan u hierover adviseren.

50 meter
In de praktijk wordt een spuitzone aangehouden van 50 meter, gemeten vanaf de bestemmingsgrens. Deze 50 meter geldt als een vaste richtafstand. Een kleinere afstand is mogelijk, als dat goed onderbouwd wordt, in de meeste gevallen met een locatie specifiek onderzoek. Team Advies beoordeelt locatie specifieke onderzoeken en geeft hierover advies bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplan procedures.