Bodem

Aanvragen bodeminformatie

Omgevingsdienst Rivierenland doet de bodemtaken voor de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Tiel en Zaltbommel. Bodeminformatie over locaties in deze gemeenten kunt u daarom bij ons opvragen. Onderaan deze pagina vindt u het formulier waarmee u dat kan doen.

Provincie Gelderland
Bodeminformatie over locaties waar de provincie Gelderland het bevoegd gezag is vindt u op de website https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers onder de kopjes Asbest en Bodemverontreinigingen en kunt u opvragen via het mailadres post@gelderland.nl

Kosten -Legesbedragen
Elke gemeente berekent kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd en de bedragen verschillen per gemeente. De legesbedragen kunt u hier terugvinden.

Bodeminformatie Tiel
Als uw verzoek betrekking heeft op een locatie in gemeente Tiel, dan kan het zijn dat u (ook) bij de gemeente Tiel informatie moet opvragen. Omgevingsdienst Rivierenland heeft namelijk alleen de beschikking over bodeminformatie over bedrijven en over grondverzet binnen de gemeente Tiel van na 1 april 2013.