Bodem

Aanvragen bodeminformatie

In de kaartviewer Atlas Leefomgeving  vindt u actuele informatie over bodemlocaties in uw gemeente. Ook kunt u hier de bodemkwaliteitskaart van uw gemeente bekijken.