Bodem

Aanvragen bodeminformatie

De omgevingsdienst Rivierenland doet de bodemtaken voor de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe,  West Maas en Waal en Zaltbommel. Bodeminformatie over locaties in deze gemeenten kunt u daarom bij ons opvragen. Onderaan deze pagina vind u het formulier waarmee u dat kan doen. 

Provincie Gelderland
Bodeminformatie over locaties waar de provincie Gelderland het bevoegd gezag is vindt u op de website https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers onder de kopjes Asbest en Bodemverontreinigingen en kunt u opvragen via het mailadres post@gelderland.nl 

Legesbedragen
Elke gemeente berekent kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd en de bedragen verschillen per gemeente. Hieronder ziet u per gemeente de legesbedragen.

GemeenteBedrag
Buren54,00 euro per locatie
Culemborg92,00 euro per locatie
Maasdriel27,32 euro per kwartier
Neder-Betuwe94,50 euro per locatie
West Maas en Waal23,00 euro per kwartier
Zaltbommel19,50 euro per kwartier
West Betuwe
17,35 euro per kwartier
Tiel*20,25 euro per kwartier 1e kwartier gratis

* Bodeminformatie gemeente Tiel
Als uw verzoek betrekking heeft op een locatie gelegen binnen de gemeente Tiel moet u mogelijk (ook) bij de gemeente Tiel  informatie opvragen.
Omgevingsdienst Rivierenland heeft namelijk alleen de beschikking over bodeminformatie over  bedrijven en over grondverzet binnen de gemeente Tiel van na 1 april 2013.

Mogelijk is er ook andere informatie van de locatie aanwezig die van belang is voor u,  zoals b.v. bodemonderzoeken verricht b.v. ten behoeve van bouwvergunningen/bestemmingsplannen of civiele werken. U moet, indien u ook deze informatie wilt ontvangen, zelf  een  verzoek sturen aan deze gemeente. Dit kan via het mailadres omgevingsloket@tiel.nl

Afhandeltermijn
De afhandeltermijn kan sterk verschillen per gemeente en is ook afhankelijk van welke informatie u opvraagt. Dit kan een paar weken duren. Bij enkele gemeenten zijn de bodemonderzoeksrapporten nog niet digitaal beschikbaar. Bouwdossiers zijn in het algemeen niet digitaal beschikbaar; oudere milieudossiers ook niet altijd.

Indien informatie nodig is van ca. voor 2000 dan kan het nog langer duren voor het dossier aangeleverd kan worden, aangezien de dossiers opgevraagd moeten worden bij het streekarchief.