Omgevingsdienst Rivierenland

Advies geluid

De ODR kan advies geven aan gemeenten als het gaat om geluid. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmatige vraagstukken, zoals evenementenbeleid en beleid hogere geluidswaarden.

Wij adviseren ook bij bestemmingsplannen en andere ruimtelijke planvormen. De adviseurs beoordelen de milieuparagraaf en de bijbehorende akoestische rapporten en geven aan of er nog aanvullende maatregelen te nemen zijn. Ook kunnen de adviseurs de akoestische onderzoeken opstellen.