Omgevingsdienst Rivierenland

Geluidsmetingen

De ODR voert geluidsmetingen uit o.a. bij klachten over geluidsoverlast en controle van geluidvoorschriften uit de milieuvergunning of maatwerkbesluit. Deze metingen worden vervolgens door de adviseurs geanalyseerd en er wordt een geluidsrapport over opgesteld. Op basis van het geluidsrapport kan het nodig zijn om maatregelen te nemen om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen.