De nieuwsbrief ODR is weer uit!

De nieuwsbrief ODR van mei 2022 is uit. Deze nieuwsbrief begint met een uitgebreid interview met Kees Zondag, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van ODR. Hij vertelt over zijn ervaringen tot nu toe en de uitdagingen die er nog liggen. Ook leest u meer over ons nieuwe bodembeleid, de mooie resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek en hoe we gemeenten helpen met hun circulaire ambities. Priscilla van Hal, programmanager Ketentoezicht, legt uit wat Ketentoezicht is en hoe we deze taak vervullen voor de hele provincie Gelderland en zelfs daar buiten.

De nieuwsbrief is een uitgave van Omgevingsdienst Rivierenland en verschijnt 4x per jaar. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Wilt u de nieuwsbrief voortaan graag per e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar communicatie@odrivierenland.nl

Gerelateerd

Rol omgevingsdiensten Gelderland en Overijssel bij opsporing drugscriminaliteit

In Oost-Nederland werken politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en RIEC samen met de Omgevingsdiensten Gelderland en Overijssel om drugscriminaliteit aan te pakken. In Code Geel leest u over deze unieke samenwerking.