Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergadering van 5 juli is openbaar en kon u volgen via een Livestream. Heeft u dat gemist en wilt u de vergadering nog eens nakijken dan kan dat via deze pagina. Ook vindt u hier de stukken van de vergadering en het verslag.

Livestream terugkijken 

 

 

Concept Besluitenlijst
Wilt u weten welke besluiten er zijn genomen? Lees dan de concept besluitenlijst door.

Agenda(stukken)

Hieronder vindt u de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van 5 juli as.

 1. Concept agenda
 2. Concept besluitenlijst
 3. Ingekomen post en mededelingen 
  Bijlage 1a. Brief Ministerie BZK
  Bijlage 1b. Brief VNG
  Bijlage 1c. Brief gemeente Buren
 4. Stukken ter kennisname
  Bijlage 1. Managementrapportage trimester 1. 2021
  Bijlage 2. Jaarverslag klachtenafhandeling 2020
  Bijlage 3a. Notitie BOGO uitstel Omgevingswet;
  – Bijlage 3b. bestuurlijke toelichting onderzoek structurele effecten Omgevingswet;
  Bijlage 4. Notitie financiële gevolgen Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen en bodemtaken;
  Bijlage 5. Notitie toezicht en handhaving complexe bedrijven.
 5. Rapport “om de leefomgeving” van de commissie Van Aartsen
  Bijlage 2. Overzicht ontvangen reacties
  Bijlage 3 Definitief standpunt
 6. Productenboek
  Beslisnotitie
  Productenboek
  Nadere toelichting
 7. Zienswijzen op ontwerp jaarstukken, resultaatbestemming, begroting
  Bijlage 1. Ontvangen zienswijzen samengevoegd. 
 8. Jaarstukken 2020 beslisnotitie
  Bijlage 1. jaarstukken
  Bijlage 2. Accountantsverslag
 9. Resultaatbestemming jaarrekening 2020
 10. Beslisnotitie begroting 2022
  Bijlage 1. Programmabegroting 2022
 11. Procedure nieuwe directeur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Aanmelden voor livestream

U kunt zich twee weken van tevoren aanmelden en aangeven dat u de vergadering wilt volgen. Na het aanmelden ontvangt u de link naar de livestream en eventuele inlogcodes. De livestream wordt na de vergadering net als de conceptbesluitenlijst gepubliceerd op deze website.

Tags

Algemeen Bestuur

Praktische info

Start:
5 juli 2021, 15:00 uur
Einde:
31 december 2021, 17:00 uur