Vergadering algemeen bestuur 27 november 2023

Op 27 november 2023 is er weer een vergadering van het Algemeen Bestuur van ODR. Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken. U bent van harte welkom om de vergadering (online) bij te wonen. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar Robina Wensink. U ontvangt dan van ons een link om deel te nemen.

Agenda

1 Opening en vaststellen agenda

20231127 agendapunt 1 concept agenda 27 november 2023

2. Besluitenlijst vergadering 9 oktober 2023

20231127 agendapunt 2 concept besluitenlijst 9 oktober 2023

3. Ingekomen post en mededelingen

4. Stukken ter kennisname

20231127 agendapunt 4 Bestuurlijk vergaderschema 2024 inclusief DT en raadsinformatiebijeenkomsten Definitief

20231127 agendapunt 4 Totaal marap

5. Concept gemeenschappelijke regeling

20231127 agendapunt 5 beslisnota_AB_concept wijziging GR_20231127

20231127 agendapunt 5 concept wijziging GR ODR schoon definitief

20231127 agendapunt 5 Notitie uitgangspunten afweging instrumenten Wgr

6. Kadernota

20231127 AgendaPunt 6. a. Oplegger bij Kaderbrief 2025

20231127 Agendapunt 6. b. Brief Neder Betuwe_kadernota2025_209792_signed

20231127 Agendapunt 6. c. reactie DB op brieven over kadernota 2025

7. Voortgang IBP; Robuustheidseisen Omgevingsdiensten

20231127 agendapunt 7 traject versterking Gelders stelsel. Brief Provincie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Praktische info

Datum: 27 november 2023
Tijd: 15:00 - 16:30