Vergadering Algemeen Bestuur 5 december 2022

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze volgen via een livestream of persoonlijk aanwezig zijn. Als u dat wilt, kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar m.vanegmond@odrivierenland.nl. . Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van 5 december 2022.

Wilt u deze vergadering terugkijken? Dat kan via deze link.

 

1. Opening en vaststelling agenda

20221205 agendapunt 1 concept agenda AB 5 december 2022

2. Besluitenlijst vergadering 3 oktober 2022

20221205 agendapunt 2 concept verslag en besluitenlijst 3 oktober 2022

3. Ingekomen post en mededelingen
4. Stukken ter kennisname

20221205 agendapunt 4a bijlage 1 opzet raadsvoorstel regionale samenwerking

20221205 agendapunt 4a bijlage 2 opzet Bestuurlijke oplegger GR-en Rivierenland

20221205 agendapunt 4b Lbr22-009 vooraankondiging ALV december

20221205 agendapunt 4b Lbr22-010 bekendmaking kandidaten

20221205 agendapunt 4b Lbr22-011 raadpleging eenmalige uitkering

20221205 agendapunt 4b Lbr22-012 uitnodiging ALV december

20221205 agendapunt 4c marap ODR januari tm augustus 2022

20221205 agendapunt 4d Kaderbrief 2024

5. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter AB/DB

20221205 agendapunt 6 beslisnotitie procesvoorstel aanbesteding accountant

6. Procesvoorstel aanbesteding accountant
7. Klanttevredenheid

20221205 agendapunt 7 Klanttevredenheidsonderzoek 2022

8. Evaluatie Concernplan

20221205 agendapunt 8 Evaluatie Concernplan 20221205

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

20221205 agendapunt 9 notitie aanpak wijziging GR 20221205

10. Vergaderschema, bestuurlijke planning

20221205 agendapunt 10 bijlage 1 concept vergaderschema

20221205 agendapunt 10 bijlage 2 concept bestuurlijke planning inclusief P&C

20221205 agendapunt 10 bijlage 3 toelichting PC versie 11 oktober

11. Rondvraag en sluiting

Praktische info

Datum: 5 december 2022
Tijd: 15:00 - 16:30