Vergadering algemeen bestuur 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 was er een vergadering van het Algemeen Bestuur.  U vindt de agenda en de stukken samen met de video van de vergadering hier.

Hieronder vindt u de agenda en de stukken:

1 Opening en vaststellen agenda

2 Besluitenlijst vergadering 11 maart 2024

3 Ingekomen post en mededelingen

4 Aanwijzen nieuwe voorzitter DB en toevoegen DB-lid aan DB

  • Nieuwe voorzitter DB aan te wijzen volgens meegezonden besluit
  • Nieuw DB-lid aan te wijzen volgens meegezonden besluit

5 Productenboek

  • Kennis nemen van update productenboek (mondeling)

6 Begroting 2025

  • Zienswijzen van gemeenten en Provincie op ontwerp begroting 2025 (wordt nagezonden)
  • De voorgestelde reactie op de zienswijzen (wordt nagezonden na DB van 24 juni)

7 Jaarverslag klachtenafhandeling 2023

8 Jaarverslag 2023

  • Kennis nemen van zienswijzen gemeenten en Provincie op de ontwerp jaarrekening 2023 (wordt nagezonden)
  • Kennis nemen van de voorgestelde reactie op de zienswijzen (wordt nagezonden na DB van 24 juni)
  • Besluiten om de voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen

9 Rondvraag

10 Sluiting

Vastgesteld Verslag vergadering 11-03-2024

Dit is de link naar het videoverslag van deze vergadering: https://youtu.be/Fk8WFBgGS4s

Praktische info

Datum: 1 juli 2024
Tijd: 16:30 - 17:00