De wolf in regio Rivierenland

De wolf laat zich steeds vaker zien in Nederland. Ook in regio Rivierenland wordt de wolf steeds vaker gesignaleerd en zijn er aanvallen geweest op schapen en geiten. Het is dus belangrijk dat schapen- en geitenhouders maatregelen treffen om hun vee te beschermen.

Subsidieregelingen

Schapen- en geitenhouders die maatregelen treffen om hun dieren te beschermen kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Deze subsidieregeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders in de provincie Gelderland die afrasteringen hebben geplaatst om hun dieren tegen de wolf te beschermen. Daarnaast is er een calamiteitenregeling voor schapen- en geitenhouders die schade op hebben opgelopen door wolven. De calamiteitenregeling treedt in werking als er 2 aanvallen van wolven binnen 7 dagen zijn geweest binnen 1 gemeente of 2 aangrenzende gemeenten. Hier leest u meer over de subsidieregelingen.

Wolvenwerende noodsets lenen

Om snel te kunnen handelen, is het ook mogelijk om tijdelijk noodsets te lenen. Deze bestaan uit 8 flexnetten van 50 meter, 1 zware kwaliteit schrikdraadapparatuur en 2 aardpennen van 1 meter en zijn verspreid over de provincie beschikbaar. Ondernemers die daar gebruik van willen maken, kunnen hiervoor contact opnemen met een speciaal calamiteitennummer 026 – 359 99 99.

Vaste afrastering plaatsen

Maar het is natuurlijk beter om een vaste afrastering te plaatsen die aan de voorwaarden voldoet en om daarvoor gebruik te maken van de subsidieregeling. De wolf kiest altijd voor een makkelijke prooi. Als het hem moeilijk wordt gemaakt, wordt hij gedwongen om zich op wild te richten. Het trekseizoen van zwervende wolven is globaal van oktober tot maart. Dan verlaten jonge wolven het nest en gaan zij op zoek naar een leefgebied. Daarom is het goed om nu de preventiemaatregelen te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wolf, zijn gedrag, welke preventiemaatregelen u kunt nemen, de subsidieregelingen en wat de wolvencommissie van de provincie voor u kan betekenen? Kijk dan op de speciale wolvenwebsite van de provincie Gelderland. Op deze pagina vindt u ook de nieuwsbrieven van de wolvencommissie, Daar kunt u zich op abonneren, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Heeft u uw vragen? Dan kunt u deze stellen aan de wolvenconsulent door een e-mail te sturen naar wolvencommissie@gelderland.nl

Gerelateerd

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.