Een melding doen, een vergunning aanvragen of eerst overleg

Als u de vergunningcheck heeft gedaan, weet u wat nodig is. Het kan zijn dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Maar misschien heeft u helemaal geen vergunning nodig en kunt u direct starten met de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat u eerst nog wilt of moet overleggen met de gemeente omdat u niet weet hoe het bijvoorbeeld zit met brandveiligheid. Of omdat uw plan niet in het Omgevingsplan of het beleid van de gemeente past. Of omdat uw plan politiek gevoelig ligt of complex is.

Geen vergunning nodig?

Als u geen vergunning nodig heeft en geen melding hoeft te doen, kunt u direct starten met de werkzaamheden.

  • Telefonisch contact

    Heeft u de vergunningcheck gedaan? En de regels en maatregelen bekeken? Maar heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 – 579 314. Onze collega’s helpen u graag verder.

  • Vooroverleg / conceptverzoek

    Als uw plan binnen het Omgevingsplan past, maar u wilt graag advies over brandveiligheid, welstand of andere zaken. Dan maken wij een inschatting en zoeken al wat dingen voor u uit. Wij toetsen uw plannen aan de wetten en regels. We geven advies over hoe u kunt overleggen met uw omgeving (participatie). En wij overleggen met onze adviseurs. Daarna ontvangt u van ons een brief met een advies. Dit heet een ‘vooroverleg’ of ‘conceptverzoek’. Het is dus geen fysiek overleg.

  • Intaketafel / Omgevingstafel

    Past uw plan niet in het Omgevingsplan of in het beleid van de gemeente? Worden er woningen toegevoegd? Ligt uw plan politiek gevoelig? Is uw plan complex? Dan wordt uw plan voorgelegd aan de gemeente. Uw plan wordt dan besproken tijdens de intaketafel of omgevingstafel. Een aantal gemeentelijke specialisten bekijkt uw plan en beoordeelt of het kansrijk is om verder te ontwikkelen. U vraagt dit op dezelfde manier aan als een vooroverleg.

Eerst overleg over uw plan

Past uw plan binnen het Omgevingsplan, maar wilt u graag advies over brandveiligheid, welstand of andere zaken? Of past uw plan niet in het Omgevingsplan of in het beleid van de gemeente? Ligt uw plan politiek gevoelig of is het complex? Dan is het handig om eerst een overleg aan te vragen

Dat doet u via het omgevingsloket bij ‘vergunning aanvragen’. U logt in met DigiD (particulieren) of E-herkenning (bedrijven). U laat weten wat uw plannen zijn en kiest in de aanvraag niet voor ‘vergunning aanvragen’ maar voor ‘overleg’.

Uw plan past in het Omgevingsplan

Als uw plan binnen het Omgevingsplan past, maar u wilt graag advies over brandveiligheid, welstand of andere zaken. Dan maken wij een inschatting en zoeken al wat dingen voor u uit. Wij toetsen uw plannen aan de wetten en regels. We geven advies over hoe u kunt overleggen met uw omgeving (participatie). En wij overleggen met onze adviseurs. Daarna ontvangt u van ons een brief met een advies. Dit heet een ‘vooroverleg’, is dus geen fysiek overleg.

Uw plan past niet in het Omgevingsplan of beleid van de gemeente, ligt politiek gevoelig of is complex

Past uw plan niet in het Omgevingsplan of in het beleid van de gemeente? Worden er woningen toegevoegd? Ligt uw plan politiek gevoelig? Is uw plan complex? Dan wordt uw plan voorgelegd aan de gemeente. Uw plan wordt dan besproken tijdens de intaketafel. Een aantal gemeentelijke specialisten bekijken uw plan en beoordelen of het kansrijk is om verder te ontwikkelen.

Als uw plan wenselijk is, dan krijgt u een advies om het verder uit te werken. Daarna volgt de 2e stap. Uw plan wordt besproken tijdens de Omgevingstafel. Daar komen alle belanghebbenden en betrokken overheidspartijen bij elkaar. Zij bespreken uw plan vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. Vaak wordt u zelf ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dat is afhankelijk van het beleid van uw gemeente.

Een vergunning aanvragen of een melding doen

Als u weet wat kan en mag, dan kunt u direct de vergunning aanvragen of de melding doen via het Omgevingsloket. U logt dan in met uw DigiD of E-herkenning. Voordat u dat doet is het goed en soms ook verplicht om uw plannen te delen met uw omgeving. Breng hen op de hoogte en geef hen ruimte om te reageren op uw plannen. U leest in het participatiebeleid van uw gemeente of dit verplicht is. Hier leest u meer over het overleg met uw omgeving.

Flitsvergunning, vergunning binnen 5 werkdagen

Heeft u een vergunning nodig voor een dakkapel, erfafscheiding, kozijnwijziging of reclame uiting? Dan is het voor de inwoners van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel mogelijk om een flitsvergunning aan te vragen. Een flitsvergunning wordt binnen 5 werkdagen verleend. Normaal duurt de afhandeling van zo’n vergunningaanvraag 6-8 weken. Bent u benieuwd of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Start bouw melden

Zodra uw vergunning of melding rond is, kunt u aan de slag. Wel is het van belang dat u vooraf meldt dat u gaat starten uw werkzaamheden. Het kan zijn dat er toezichthouders van de kwaliteitsborger of van Omgevingsdienst Rivierenland langs komen tijdens de werkzaamheden. Zij controleren of er veilig en volgens de vergunning of melding wordt gebouwd.

Leges / kosten

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt ook voor het aanvragen van een (bouw) vergunning en voor de overleggen. Gemeenten maken daar kosten voor. Deze kosten berekenen ze aan u door. Deze kosten worden leges genoemd. Heeft u een overleg over uw plan, dan betaalt u dus leges. Als u daarna een vergunning aanvraagt, worden deze leges verrekend met de leges voor het aanvragen van een vergunning. Hier vindt u meer informatie over leges en de tarieven van uw gemeente.

Gerelateerd

Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten of voor het aanvragen van een (bouw) vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.

Heeft u een plan? Doe de vergunningcheck!

Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet verstrekken. Bereid u goed voor en check altijd eerst wat nodig is of vraag een overleg aan. U leest hier wat u kunt doen om u voor te bereiden.

Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen.