Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen, waaronder de monumentencommissie van uw gemeente. Zij kijken bijvoorbeeld of uw plannen de waarden van uw monument niet onevenredig schaden en denken mee voor oplossingen. Over de stappen die u moet zetten voor het aanvragen van een vergunning en andere zaken omtrent monumenten kan de Omgevingsdienst Rivierenland advies geven.

Monument verbouwen

Bezit u een pand met monumentale status of in een beschermd stadsgezicht en wilt u deze verbouwen? De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De verschillen tussen monumenten zijn echter groot en geen plan is hetzelfde. Daarom is het verbouwen van een monument maatwerk.  Hierdoor kunnen ook de procedures die u moet doorlopen per monument en per plan verschillen.

Heeft u ingrijpende plannen? Vraag een vooroverleg aan

Wanneer u iets wilt veranderen aan een monument is daarvoor meestal een vergunning nodig. Dit geldt niet voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. Bij ingrijpende plannen of grootschalige restauraties kunt u het beste een vooroverleg aanvragen. Tijdens een vooroverleg kijkt de monumentencommissie al vroeg stadium mee met uw plannen. Zo kunnen ze aangeven waar problemen zitten en meedenken over oplossingen. Ook wanneer uw plan zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevindt wordt de monumentencommissie betrokken.

Advies bij verbouwing van een monument

De adviseur Erfgoed van de ODR  kan u helpen met uitzoeken aan welke regels uw verbouwing moet voldoen en welke procedures u moet doorlopen. En ook met vragen over monumenten, stadsgezichten en ander erfgoed kunt u bij de adviseur terecht. Over mogelijke subsidies vindt u meer informatie op de website van uw gemeente.


Gerelateerd

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.