Klachtenregeling

Klantvriendelijkheid is één van de speerpunten van onze organisatie. Natuurlijk kan het toch gebeuren dat u vindt dat u niet op de juiste manier bent behandeld door één van onze medewerkers. U kunt dan een officiële klacht indienen die wij behandelen volgens onze klachtenregeling.

Klacht indienen

Heeft u een klacht? Stuur een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Bij onderwerp zet u ‘officiële klacht dienstverlening ODR’. In de tekst zet u uw naam en adres, de datum waarop er iets is voorgevallen, het zaaknummer en een omschrijving van wat er is voorgevallen en waarom u een klacht indient.

U kunt ook een brief sturen over uw klacht naar:

Omgevingsdienst Rivierenland
T.a.v. Klachtencoördinator
Postbus 6267
4000 HG Tiel

Behandeling klacht

We behandelen uw klacht volgens de Regeling interne klachtenbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland. Deze klachtenregeling is gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet Bestuursrecht.

Als het om een klacht over een buitengewoon opsporingsambtenaar gaat, houden we bij de behandeling van de klacht ook rekening met de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar en artikel 42 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Onze klachtencoördinator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. Na gesprekken en een intern onderzoek ontvangt u van ons een beslissing. Wij proberen de klacht binnen 6 weken af te handelen. Als uw klacht is behandeld en u bent het niet eens met de uitkomst, dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale Ombudsman.

Jaarverslag klachten ODR

Elk jaar maken wij een jaarverslag over de klachten. In het jaarverslag staat hoeveel klachten er zijn binnen gekomen, waar de klachten over gaan, hoe de klachten zijn afgehandeld en wat de afhandelingstermijnen zijn. Ook beschrijven we welke conclusies we trekken en welke aanbevelingen we doen. Het jaarverslag is hieronder te downloaden.