Omgevingsdienst Rivierenland

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

4 april 2017

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om een asbestdak te hebben. Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, verleent de rijksoverheid subsidie. Daarnaast bestaat er nog een (tijdelijke) aanvullende provinciale regeling voor agrariërs of eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok als asbestplaten gelijktijdig met de sanering worden vervangen door zonnepanelen.

In het Informatieblad verwijderen asbestdaken vindt u meer informatie over beide regelingen.