Omgevingsdienst Rivierenland

Lichthinder

Van oudsher ondervinden mensen, dieren en planten dagelijks de invloed van licht en donker. Pas sinds relatief korte tijd hebben we buiten tijdens donkere periodes te maken met kunstverlichting. Dit heeft voor- en nadelen. Door kunstverlichting kunnen we ons in het donker veilig verplaatsen en objecten zichtbaar maken. Maar aan de andere kant verstoort dit de natuur, de nachtrust, de zichtbaarheid van de sterren en de beleving van natuur en landschap.

Toepassing van kunstverlichting komt op steeds grotere schaal voor. De wens en noodzaak ontstaat om de nadelige invloed van kunstlicht zoveel mogelijk te beperken. Sinds 2007 zijn er door de Rijksoverheid een aantal artikelen over lichthinder in het Activiteitenbesluit opgenomen. Verder is er  de richtlijn van de NSVV Commissie Lichthinder .

Team advies kan u hierover adviseren en hanteert daarbij de basis van de Richtlijn Lichthinder.