Omgevingsdienst Rivierenland

Luchtkwaliteit

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Dit kan ook invloed hebben op de kwaliteit van de lucht. Met wet- en regelgeving hiervoor wil de overheid zorgen inwoners te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste is de Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen en de Niet in Betekende Mate (NIBM) regeling

Wij geven onze opdrachtgevers (de gemeenten) advies over luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen, beoordelen berekeningen voor de NIBM tool en kunnen  geurmetingen en emissiemetingen uitvoeren.