Vergadering Algemeen Bestuur 11 maart 2024

Op 11 maart 2024 was er weer een vergadering van het Algemeen Bestuur. U vindt de stukken hieronder.

De vergadering is opgenomen. U vindt het videoverslag hier. 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Besluitenlijst vergadering 27 november 2023
 3. Ingekomen post en mededelingen
 4. Voortgang IBP: robuustheid
  1. Plan van aanpak robuustheid vast stellen (brief AB, checklist plan van aanpak, uitgangspunten voor samenwerking en toekomstig landschap)
  2. Kennis nemen van de Brief van de Minister (checklist plan van aanpak voor OD)
  3. Kennis nemen van het Rapport Omgevingsdienst in beeld en de notitie
 5. Toename juridische producten
 6. Trimester Marap
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Tags

ab Algemeen Bestuur vergadering

Praktische info

Datum: 11 maart 2024
Tijd: 15:00 - 16:30

Locatie

Omgevingsdienst Rivierenland
Online via livestream
Tiel