Vergadering Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en te volgen via een livestream.

Agenda (stukken)

Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering van 14 maart 2022.

 1. Concept agenda
 2. Concept besluitenlijst 6 december 2021
 3. Ingekomen post en mededelingen
  bijlage 3a. E-mail ministerie BZK toezichtregime 2022
 4. Stukken ter kennisname
  bijlage 4a. Kamerbrief 1 februari 2022 m.b.t. inwerkingtreding Omgevingswet
 5. Jaarverslag klachtenafhandeling 2021
  bijlage 5a. Jaarverslag klachtenafhandeling 2021
 6. Stand van zaken vervolgacties n.a.v. rapport Van Aartsen
 7. Stand van zaken organisatieontwikkeling ODR
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Livestream verslag vergadering

Wilt u de vergadering terugzien? Dat kan hier.

Concept verslag en besluitenlijst vergadering

Hier vindt u het concept verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 maart 2022.

 

 

Praktische info

Datum: 14 maart 2022
Tijd: 15:00 - 17:00

Aanmelden evenement