De beste wensen voor 2023

Wij wensen iedereen een goed, gezond, duurzaam en veilig 2023 toe. Ook in het nieuwe jaar zorgen wij weer graag voor een fijne, veilige en duurzame leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en organisaties in regio Rivierenland.

Dat doen wij samen met en voor de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel en provincie Gelderland. Maar ook met andere samenwerkingspartners, zoals o.a. Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland, RES, GGD, NWWA, Veiligheidsregio Gelderland Zuid. En natuurlijk met de andere omgevingsdiensten in Gelderland.

Wij doen dat door het verlenen van vergunningen op het gebied van bouw en milieu, door toezicht te houden en te handhaven als dat nodig is en door onze partners en andere organisaties te adviseren op het gebied van milieu, bouw, bodem, natuur, externe veiligheid, geluid, archeologie en cultuurhistorie, spuitzones, water, oorlogsrestanten, lichthinder en nieuwe of veranderende wetgeving. Wij hebben hiervoor veel specialisten in huis.

Daarnaast onderzoeken wij en houden wij toezicht op de afval- en grondstoffenketens om milieuschade, criminaliteit en ondermijning in beeld te brengen, te voorkomen, terug te dringen en aan te pakken. Dit doen wij voor de Gelderse Omgevingsdiensten en voor Oost-Nederland.