Omgevingsdienst Rivierenland

Archeologische toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. De ontdekker van de vondst moet dit zo spoedig mogelijk (op basis van artikel 5.10 Erfgoedwet) melden aan de Minister van OCW (feitelijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort). Tevens gaat een officiële melding altijd gepaard met directe in kennisstelling van de gemeente waar de vondst is gedaan. De betreffende gemeente neemt vervolgens contact op met de regioarcheoloog of neemt zelf passende maatregelen.

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst is de minister bevoegd om voorschriften te geven met betrekking tot de uitvoering van het werk dat die schade veroorzaakt of opdracht te geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988.) Voor deze situatie geldt per 1 juli 2016 overgangsrecht.

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Neem dan per e-mail contact op met de infodesk van de RCE (info@cultureelerfgoed.nl) of bel naar 033-4217456. De contactgegevens van de gemeente waar de vondst is gedaan, vindt u op de betreffende gemeentelijke website.