Omgevingsdienst Rivierenland

Gemeenten Rivierenland

ODR verzorgt zowel VTH- taken als RO-taken voor negen van de tien regiogemeenten. Allemaal beschikken ze inmiddels  over een archeologische waarden- en verwachtingenkaart met toelichting. Deze inhoudelijke kaart vormt de basis voor een archeologische beleidskaart. Niet iedere kaart is online raadpleegbaar. Op de sites van Maasdriel, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontbreekt de  archeologische documentatie.

Gaat u ontwikkelen of doet u een aanvraag omgevingsvergunning en u wilt vooraf toegang krijgen tot de archeologische informatie? Neem dan contact op met de regioarcheoloog. Op termijn streven we ernaar alle relevante archeologische stukken op deze plek beschikbaar te hebben.

Archeologische waarden- en verwachtingenkaarten

Gemeente Culemborg

Gemeente Geldermalsen (zie ook aparte geoviewer)

Gemeente Lingewaal

Gemeente Neerijnen

 

Archeologische beleidskaart

Gemeente Buren

Gemeente Culemborg

Gemeente Geldermalsen (zie ook aparte geoviewer)

Gemeente Lingewaal

Gemeente Neerijnen

Gemeente West Maas en Waal (sectorplan)

Let op: hoewel archeologische beleidskaarten veelal 1-op-1 zijn overgenomen in gemeentelijke ruimtelijke plannen, kan het voorkomen dat plannen soms afwijkingen vertonen. In dat geval zijn ruimtelijke plannen juridisch leidend.

 

Bijgewerkt: 28 november 2018