Kennisbank

Bekijk onze kennisbank

Filters

Thema

Resultaten

Checklist verslag gesprek met de omgeving

Een plan of idee heeft vaak invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Wat gaan mensen in uw...

De Omgevingswet komt eraan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving samen. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. U kunt voortaan in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk.

Uitleg gebruik grondverzetviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de grondverzetviewer.

Uitleg gebruik bodeminformatieviewer

Hier vindt u filmpjes met uitleg over het gebruiken van de bodeminformatieviewer.

Monumenten en cultuurhistorie

Het Rivierengebied kent veel oude bouwwerken en historisch groen, denk bijvoorbeeld aan kerken, boerderijen, oude scholen, kloosters, stadsmuren, kasteeltuinen, monumentale...

Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit...

Leges

Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument of een rijbewijs, het opvragen van documenten of voor het aanvragen van een (bouw) vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

Vergunning nodig of vergunningvrij?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of niet? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Maar om u alvast...

IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer.

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.