Kennisbank

Bekijk onze kennisbank

Filters

Thema

Resultaten

Vergunning nodig of vergunningvrij?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of niet? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Maar om u alvast...

IPPC-inrichtingen

IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Wij hebben al deze bedrijven in kaart gebracht in een viewer.

Overleg met de mensen in uw omgeving

Een plan heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden ervan merken? Welk effect heeft uw plan op wat mensen horen, zien en ruiken? Het is goed en in sommige gevallen zelfs verplicht, om dat van tevoren met elkaar te bespreken.

Melden of vergunning aanvragen

Na de oriëntatiefase doet u een melding van uw plan of vraagt u een vergunning aan. Hoe lang het duurt...

Oriënteren: wat is er nodig om uw plan uit te voeren?

Een goede voorbereiding is het halve werk. In de oriëntatiefase onderzoekt u wat er nodig is om uw plan te kunnen uitvoeren. Met welke regels moet u rekening houden? Is er een vergunning nodig of moet u een melding doen? En als het om een bouwactiviteit gaat, is er dan een technische toets nodig?

Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in...

Overlast melden

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

PFAS

Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkend. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Afvalpreventie, waterbesparing, vervoermanagement

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie.