Spring naar content
Kennisbank

Bekijk onze kennisbank

Thema

Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in...

Overlast melden

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

PFAS

Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkend. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Afvalpreventie, waterbesparing, vervoermanagement

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie.

Zelf energie opwekken

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder Betuwe duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen.

Overtredingen

Als bij een controle door de omgevingsdienst duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan en vragen we u om de overtreding ongedaan te maken.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid en bedenk dat u hier vaak een vergunning moet aanvragen.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.