Verslag vergadering Algemeen Bestuur

De vergadering van het Algemeen Bestuur vond plaats op 14 maart 2022. Wilt u weten wat er besproken en besloten is? Dan vindt u hier de agenda, het concept verslag en besluitenlijst en een videoverslag van deze vergadering.