Spring naar content
Kennisbank

Bekijk onze kennisbank

Thema

Bodemkwaliteitskaart

In Rivierenland gelden specifieke regels voor het ergens anders toepassen van grond (buiten het eigen perceel). Dit beleid staat in...

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

PFAS

Enkele stoffen binnen de PFAS groep horen tot de Zeer Zorgwekkend. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet.

Bodemvervuiling melden

Een stuk grond kan vervuild zijn. In een aantal gevallen moet u hier een melding voor doen bij de gemeente of provincie. Op deze pagina leest u wanneer u een melding moet doen en hoe u dat kan doen.

Bodeminformatie inzien en aanvragen

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan kunt u vóórdat u start bodeminformatie opvragen.

Grondwater

We zijn zuinig op ons water. Het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar deze grond mag niet zomaar ergens anders gebruikt worden.