Spring naar content
Kennisbank

Bekijk onze kennisbank

Thema

Overlast melden

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder Betuwe duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Controles

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder van de omgevingsdienst controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder 'vergunningvrije bouwwerken' vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.